Bestyrelsen for Klub Syd for Strømmen

Generalforsamling / Bestyrelse

Regionens ekstraordinære generalforsamling

Formandens beretning d.30.juli 2022.

Ekstraordinære generalforsamling.

Velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling i Syd for Strømmen.

Det sidste halve år, har været en tid med meget usikkerhed, både for seniordanserne og ikke mindst for bestyrelsen i Syd for Strømmen.

_______________

Det har været svært helt at forstå hvordan proceduren skulle være, fra overgangen mellem Landsforeningen for Seniordans, til regionernes optagelse i Dans Danmark.

_______________

Nu er tingene heldigvis ved at falde på plads. De nye vedtægter som blev vedtaget d.14.juli i Ullerslevpå Fyn, er de vedtægter som Seniordans Syd for Strømmen har et ønske om, at arbejde med fremover.

_______________

Det bliver ikke de store forandringer for seniordanserne. Der skal fortsat betales kontingent – men til Syd for Strømmen.

Der vil stadig være arrangementer som vi kender det, måske bare under andre former.

Danseretningen, vil stadig blive udgivet.

Nye CD, vil stadig blive udgivet.

________________

Der hvor forandringerne bliver størst, er i Syd for Strømmens bestyrelse, som vil få nogle ekstra opgaver at løse. Her tænker jeg særligt på vores kasserer, som skal modtage og afregne kontingent videre til Dans Danmark.

Vi kan alle hjælpe til med forløbet, ved at betale vores nye kontingent til tiden.

Den 1.januar 2023, skal vi vide hvor mange seniordansere der ønsker at danse videre sammen med os.

______________

En meget stor og vigtig detalje er, at der ikke mere skal betales kontingent til den nedlagt Landsforening.

Hvis I har en aftale med Betalingsservice i jeres pengeinstitut, må I endelig få den opsagt. Således at det fremover bliver Seniordans Syd for Strømmen, der modtager kontingentet.

______________

Jeg håber at vi vil få en god eftermiddag sammen, så endnu engang velkommen her til mødet. 

Se Klub Syd for Strømmens nye vedtægter længere nede på siden.   

Regionens ordinære generalforsamling

afholdes i den store sal på Nørre Alslev Bibliotek, Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev den 18. marts 2022 kl. 13.30.

Dagsorden ifølge vedtægter for Regionerne under Dansk Seniordans. På valg til bestyrelsen er to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Annette Pfeffer Røyen i hænde senest den 4.3.22.

annettepfeffer06@gmail.com, eller Horsevænget 7, 4800 Nykøbing F.

Bestyrelse

Regionen holdt generalforsamling på Saxenhus i Sakskøbing fredag den 24. september 2021.

Den burde have været afholdt i foråret, men var udsat på grund af coronanedlukning.

Formandens beretning fra d. 19. september 2020 indtil d. 24. september 2021.

Den sidste generalforsamling blev afholdt d. 19. september 2020 på biblioteket i Nr. Alslev. Hvor bestyrelsen konstituerede sig med ny formand, den daværende formand Birte Jakobsen samt sekretæren Astrid Johannesen ønskede at fratræde.

Lederplejemødet d. 24. oktober 2020, blev gennemført ved regionens to instruktører henholdsvis Birte Jakobsen og Astrid Johannesen, med undervisning i den nye cd 20.

Forsamlingsloftet blev sat ned til 10 personer – grundet Covid 19 – sidst på året  2020. flere dansehold lukkede helt ned – andre hold fandt nye kreative løsninger indenfor de udstukne rammer, holde afstand, ikke skifte partner, visir og håndsprit blev flittigt brugt. Men d. 11. december 2020 blev alt lukket ned fra myndighedernes side.

Bestyrelsesmødet d. 20. november 2020, havde vi en debat om hvorvidt Landsforeningens Instruktør korps virkede efter hensigten.  Her i vores region var der 2 danseinstruktører tilknyttet korpset – Birte J. og Astrid J. – Derfor sendte vi et brev til landsforeningen og foreslog en ophævelse af korpset.

D. 28. november 2020, vedtog landsforeningens bestyrelse at nedlægge korpset.

Aflysninger i 2021. Nytårsstævne d. 9. januar på Hotel Falster, Årsmøde i landsforeningen d. 23 -24 januar. Regionens ordinære generalforsamling d. 26. marts 2021.

Jubilæum i Nr. Alslev danseforening d. 30. januar. Regionen ønsker jeres forening et stort tillykke med de 25. år.

_____________________ 

I løbet af forsommeren begyndte nogle danseforeninger i vores region så småt at tilbyde sommerdans, i juni og juli måned. Seniordanserne var meget forventningsfulde, som var det deres første skolebal.

” Livet begynder igen” Corona har stjålet et år af mit liv, og det har jeg ikke råd til, når jeg ikke har så mange år tilbage.

D. 9. juni 2021 besøgte journalist Kirsten Nilsson, fra Politiken et hold seniordansere fra regionen i Nykøbing Falster.

KultKIT, Interreg – det var et arrangement mellem en tysk og dansk danseforening.  Nykøbing F.- Sydfalster foreningen havde ansøgt og fået bevilget 41.000 kr. af EU-midler. Arrangementet blev afholdt d. 24. august 2021 i et heldagsprogram mellem seniordansere fra Lübeck og Nykøbing F. Sydfalster. Dagen blev indledt med en bustur omkring Maribosøerne, bagefter blev resten af dagen tilbragt i Lalandia med dans og spisning.

D. 20. august, var der opvisning på Nr. Alslev By`s torv af dansere fra Nr. Alslev.

D.11. september.

Foreningernes dag i Guldborgsund kommune , blev seniordansen præsenteret med dansere fra Nr. Alslev og Nykøbing F. Sydfalster, fra vores region.

D. 20. september, var det igen dansere fra vores region, fra Nr. Alslev som optrådte med seniordans i forbindelse med indvielsen af en ny tog station i Nr. Alslev.

Seniordansen er igen tilbage på landkortet, og vi kan igen begynde at glæde os til alle de tilbud, som venter forude med stævner og andre tilbud som kurser og højskoler.

Første stævne er lige om hjørnet, Efterårsstævnet i Sakskøbing Hallen d. 31.10.21, hvor jeg håber at se rigtig mange af vores dansere.

Vi har ca. 270 medlemmer af landsforeningen her i regionen, lad os sammen gøre en fælles indsats, for flere medlemmer.

  Annette Pfeffer RøyenFormand

Alle valg var genvalg.  Bestyrelsens konstituering:

                   Formand : Annette Pfeffer Røyen

                   Kasserer:   Anni Kristiansen

                   Sekretær:  Gurli Kølle Pedersen

                   Medlem af bestyrelsen: Aase Malmgren

                  Medlem af bestyrelsen: Anne Madsen

                   Suppleant: Birte Jakobsen

                  Suppleant: Otto Wold

Regionens generalforsamling, planlagt til den 27. marts 2020, blev AFLYST. 

Ny Dato er lørdag den 19. september 2020 kl. 14.00

Generalforsamlingen blev afholdt i bibliotekets sal, Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre Alslev.

Bestyrelse for Region Syd for Strømmen består af 5 personer + to suppleanter. Heraf skal et flertal ifølge vedtægterne være danseledere. Se regionens vedtægter længere nede på denne side.


Den nuværende bestyrelse er valgt på Generalforsamlingen i Nørre Alslev den 19. september 2020:

Annette Pfeffer Røyen, formand (danseleder), 
Gurli Kølle, sekretær, 
Anni Kristiansen, kasserer (danseleder)
Anne Madsen, menigt medlem (danseleder)
Aase Malmgreen, menigt medlem
Birte Jakobsen, suppleant (danseleder)

Otto Wold, suppleant

Ruth Petersen, bilagskontrollant
Anita Frantzen, bilagskontrollant
Birgit Rasmussen, bilagskontrollant, suppleant
  

Referat fra generalforsamlingen:

Generalforsamlingen blev afholdt i skyggen af Coronavirussens hærgen. Det var lovligt at samles op til 50 personer. Alle skulle sidde med en m mellemrum, skulle vende samme vej, og der skulle være 2 m til "hovedbordet" Der var 24 fremmødte.

Punkt 1: Valg af dirigent: Bo Røyen

Punkt 2: Formandens beretning (for danseåret 2019):

Birte Jakobsen kunne berette om et år med mange aktiviteter:  

22.03.  Regionens generalforsamling, 

1 5.03., 23.08. og 15.11. bestyrelsesmøder. Referater fra disse er sendt til danselederne i regionen. 

13.04.  LDSD's generalforsamling på Viggaarden.

Aktiviteter i regionen

18.01. Nytårsstævne på Saxkøbing hotel. 

02.03. Forårsstævne i Sakskøbinghallen. 

06.04. Højskoledag på Marielyst. 

29.04. Dansens dag på Viggaarden i Nr. Alslev.

29.08. Madkurvsdansedag i Reventlow. 

27.10. Efterårsstævne i Nakskov Idrætscenter.

Andre arrangementer med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer, danseledere eller dansere her fra regionen: 

19.01. - 20.01. LDSD's årsmøde. 

25.05. - 31.05. Internationalt Danseleder Congres i Norge.

22.02.  Lederplejemøder:  Sakskøbing. Ønskedanse. 27.09. Lederplejemøde: Sakskøbing. Danse fra ISDC i Norge. 

02.11. Dansedag i Nørre Alslev. Erstatning for LDSD´s aflyste opfølgningskursus.

27.05. Ladywalk for 5. gang.

29.03. - 30.03. Rounddance på Den Gamle Grænsekro.

06.05. - 09.05. Dansefritid på Samsø.

27.07. - 02.10. Ryslinge Højskole

26.08. - 28.08. Fortsætterkursus for ledere i Brædstrup.

Medlemmer på Landsplan: 2387. I regionen: 252. 

Birte opfordrer til at danselederne motiverer danserne til at melde sig ind i LDSD.

To nye dansesteder i regionen: Horreby, hvor Annette og Bo leder, og Gedser, hvor Annette og Astrid leder. Toreby er overtaget af Elly under Aktiv Fritid. Nykøbing, Væggerløse og Gedser er i nydannet forening under LDSD: Seniordans Nykøbing F. Sydfalster.

Hjemmesiden redigeres af Astrid. Gennemsnitlig 400 inde og kigge om ugen.

Formandsbreve fra LDSD, Bo Røyen kommer jævnligt og bliver videresendt til danselederne i regionen.

Planlagte stævner i 2020:

12.01. Nytårsstævne på Sofieskolen i Nykøbing F.

21.02. Lederplejemøde Nykøbing F.

Men så kom Coronaen og satte en stopper for al aktivitet: 

Generalforsamling i Sakskøbing 27.03. Aflyst

Dansens Dag Viggaarden 29.04. Aflyst

Højskoledag på Marielyst 16.05. Aflyst

reventlowstævnet 20.08. Aflyst

Efterårsstævne i oktober. Aflyst

Planlagt er Lederplejemøde 24.10.

Aflyst på landsplan: Dansefritid i Haderslev 24.05. - 27.05. Landslederkursus i Aalborg 15.06. - 17.06. (af

holdes i 2023) Gudum Højskole 28.06. - 03.07.

Gennemført blev Langesøhus 09.08. - 14.08.

Dansesæsonen er kommet godt i gang de fleste steder efter de retningslinjer/restriktioner, der er p.gr.a. coronavirus. Birte konstaterer, at virussen stadig er derude, men vi skal nok få en god dansesæson alligevel.

Punkt 3: Kassererens regnskab. regnskabet med et pænt overskud på 10.435,91 kr. blev godkendt.

Punkt 4: Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

Punkt 5: Valg af bestyrelse: Birte og Astrid er på valg. Astrid genopstiller ikke. Bestyrelsen forslår Annette Pfeffer Røyen og Gurli Kølle. Begge blev valgt. 

Suppleanter: Annette og Otto er på valg. Otto og Birte stiller op, - begge bliver valgt.

Punkt 6: Valg af revisorer og revisorsuppleant: Ruth Petersen og Anita Frantzen, suppleant Birgit Rasm ussen.  Alle genvalgt.

Punkt 7: Eventuelt.   Anni, kassereren, takkede Astrid og Birte for tro tjeneste.

Bo Røyen takker for god ro og orden.

Slut på generalforsamlingen.

Efterfølgende drak man medbragt kaffe, og der var stemning for dans, som Astrid og Birte ledede.

Bestyrelsen

Fra generalforsamlingen 2019:

Formanden, Birte Jakobsen aflagde beretning:

Birte kunne se tilbage på et meget begivenhedsrigt år med stor aktivitet ude på dansestederne i Stege, Nørre Alslev, Væggerløse, Nykøbing, Toreby, Sakskøbing, Maribo, Bandholm og Nakskov, hvor vi til sammen har mellem ca. 400 dansere, hvoraf de 264 er medlemmer af Landsforeningen Dansk Senior Dans.

Der har været fire store stævner, hvor vi mødes på tværs af dansestederne, med mellem 90 og 110 deltagere. Læs under stævner.

Der har været stor kursusaktivitet for danselederne, hvoraf der nu er 11. Det er flot i forhold til ledersituationen på landsplan. De fleste hold har to ledere.

Seniordansleder kan man kun blive gennem Landsforeningen Dansk Senior Dans og dansematerialerne købes også gennem Landsforeningen. Derfor opfordrede Birte til, at alle gør meget for, at så mange som muligt er medlem i Landsforeningen. (Der er altså ikke tilstrækkeligt, at man er medlem i den aftenskole, sportsforening eller hvem der ellers tilbyder seniordansen.) Det koster kun 140 kr./220 kr. for par. Prisen for at deltage i et stævne har fra 2014 været 40 kr. mere, for de der ikke er medlemmer i Landsforeningen, så kontingentet er hurtigt tjent hjem.

Vi ER også mange medlemmer i forhold til antallet af dansere, men jo flere jo bedre.

Birte nævnte Landsforeningens årsmøde, hvor bestyrelsesmedlemmer får ny inspiration, Landsformandens formandsbreve, vores hjemmeside, og ikke mindst planerne for år 2019:

Dem er der allerede taget hul på. Forårsstævne i Sakskøbing med 81 deltagere. Dansens Dag, 29.04. bliver i år fejret med Åbent hus på Vig-Gaarden i Nørre Alslev, Ladywalk den 27. maj samt til Reventlowstævne den 29. august.

I efteråret var der digitaliseringskursus for ledere.

Danselederkurser: Fire her fra regionen har været på begynderkursus. Kursus i nye danse fra Nordisk stævne: Her deltog alle danselederne.

Man kan møde Birte som underviser på Ryslinge Højskole i august. Her er p.t. mange deltagere hernede fra, så der er arrangeret fælles bus fra Spodsbjerg. Astrid byder på Dansefritid på Samsø i maj.

Aase fra Let på Tå tager på ture med sine dansere hvert år.  

Kassereren aflagde regnskab, med et lille overskud.

Vedtægter for regionerne, ændret ved landsgeneralforsamlingen 2014

Klubvedtægter

Seniordans

Syd for Strømmen.

Medlem af danseforbundet

Dans Danmark

2022

  § 1 – Formål.

stk. 1   At udbrede kendskab til og fremme interessen for seniordans, så flest mulige får tilbud om aktiv medvirken i seniordans som middel til kulturel indsigt, samt fysisk og psykisk sundhed og glæde.

stk. 2   Gennem aktiviteterne at fremme kontakten mellem deltagerne for udbygning af socialt netværk.

stk. 3   At afholde og koordinere stævner, inspirationskurser og andre fælles arrangementer til fordel for klubbens trivsel og som grundlag for arbejdet i ”Dans Danmark”.

stk. 4   Som medlem af ”Dans Danmark” overholder klubben danseforbundets love og bestemmelser.

§ 2 – Medlemskab.

stk. 1   Som medlemmer optages personer, der støtter klubbens formål.

stk. 2.  Klubben er hjemmehørende i formandens bopælskommune.

§ 3 – Bestyrelsen.

stk. 1   Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Det tilstræbes, at en eller flere medlemmer af bestyrelsen er danseledere. Desuden vælges 2 suppleanter.

stk. 2   Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år – og kan genvælges. På lige år vælges 2 personer, og på ulige år vælges 1 eller 3 personer. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

stk. 3   Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger 1 formand, 1 sekretær samt 1 kasserer.

stk. 4   Møde i bestyrelsen afholdes, når denne finder det nødvendigt. Dagsorden skal foreligge.

stk. 5   Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal.

stk. 6   Der skrives referat af møderne, og referatet godkendes af de tilstedeværende.

§ 4 – Regnskab og revision.

stk. 1   Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

stk. 2   Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af 2 blandt medlemmerne valgte revisorer.

stk. 3   Klubbens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

§ 5 – Generalforsamling.

stk. 1   Klubbens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal.

stk. 2   Indkaldelse til generalforsamlingen foretages enten i medlemsbladet eller med udsendelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen henvises til dagsorden ifølge vedtægterne, ligesom ekstra punkter nævnes, hvis disse kendes på tidspunktet for indkaldelsen.

stk. 3   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav og medsender motiveret dagsorden; i begge tilfælde med mindst 4 ugers varsel.

stk. 5   Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

stk. 4   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 6   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

stk. 7   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

                   1.  Valg af dirigent

                   2.  Formandens beretning

                   3.  Kassererens regnskab

                   4.  Indkomne forslag

                   5.  Valg af bestyrelse + suppleanter

                   6.  Valg af revisorer + revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år.

                   7.  Fastsættelse af kontingent.

                   8.  Eventuelt

stk. 8   Stemmeret ved generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, der er registreret i klubben – med 1 stemme. Ønsker et medlem skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

§ 6 – Vedtægtsændringer.

stk. 1. Generalforsamlingen træffer beslutning om vedtægtsændringer med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 7 – Ophør.

stk. 1   Opløsning af klubben kan kun ske efter en beslutning på den ordinære generalforsamling, hvis forslaget har været på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

stk. 2   I tilfælde af ophør træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af en eventuel formue til lignende aktiviteter for ældre inden for det geografiske område, som klubben dækker.

§ 8 – Tegning og hæftelse.

stk. 1   Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

stk. 2   Formanden meddeler kassereren fuldmagt til daglige løbende forretninger

stk. 3   Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens aktiver. Der påhviler ikke klubbestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

Vedtægterne, som træder i kraft den 14. juli 2022, er vedtaget på generalforsamlingen i Landsforeningen ”Dansk Senior Dans” i Ullerslev, den 14. juli 2022.

Disse vedtægter blev tiltrådt af den ekstraordinære generalforsamling i Seniordans Syd for Strømmen, den 30. juli 2022, i Sakskøbing 

Nyeste kommentarer

03.08 | 09:43

Lise Roat, Rødby, kl14 - 15.30 sæson 15 september til og med 1. December. 2022

24.03 | 14:32

Dejligt billede fra vores sommerstævne iRewentlovparke...